ACTUALIDADE
Por rehabilitación, conservación ou montaxe, nestes momentos están pechados os edificios Castro Monteagudo e García Flórez.
Deputaci�n de Pontevedra Museo de Pontevedra