As coleccións do Museo de Pontevedra permiten realizar un completo percorrido pola evolución e desenvolvemento da creación artística europea dos séculos XVI ó XVIII.

03040000.01.jpg
SALVATORE ROSA (1615-1673)
Paisaxe (detalle)
Óleo/lenzo
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra