Fiel seguidor das ideas fixadas pola Sociedad Arqueológica de Pontevedra, o Museo prestoulle singular atención á antropoloxía cultural de Galicia, incorporando fondos e programando actividades en relación cos máis variados aspectos da nosa cultura popular, tanto material coma folclórica.

03080000.01.jpg
CARLOS SOBRINO BUHIGAS
O Cristo de Casaldourado, 1915
03080000.02.jpg
Unha das gaitas da colección do Museo
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra