ALFREDO SOUTO
Paisaxe de Lugo
Óleo/lenzo
03050001.01.jpg

Pintura (cont.)

O broche final póñeno os artistas galegos, entre os que destacamos, ademais de Modesto Brocos, a Alfredo Souto ou Enrique Campo, o mellor e máis importante dos debuxantes da Sociedad Arqueológica de Pontevedra, xunto a Juan José Cancela del Río, ó que lle debemos a autoría de moitas das miniaturas da nosa colección. Pechan o conxunto aqueles que tradicionalmente se agrupan baixo o epígrafe de “Xeración doente”: Ovidio Murguía, Joaquín Vaamonde, Ramón Parada Justel e Jenaro Carrero, do que conservamos gran parte da súa produción.

03050002.02.jpg 03050002.03.jpg
MODESTO BROCOS
Autorretrato, 1882
Óleo/lenzo
ENRIQUE CAMPO
Río dos Gafos
Óleo/lenzo
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra