Escultura

Os fondos escultóricos deste período non son moi abundantes, mais permítennos aproximarnos á realidade artística vivida pola escultura do XIX, marcada pola ausencia de intervencións innovadoras e a decadencia da imaxinería relixiosa, que lle cede a súa posición á cidadá e civil. As figuras máis significativas son Mariano Benlliure, Eugenio Duque y Duque e os galegos Isidoro Brocos, Antonio Mouriño e Mariano Cousiño.

03050003.01.jpg 03050003.02.jpg
ISIDORO BROCOS
O Padre Feijoo, 1885
Barro cocido
MARIANO COUSIÑO
Ánfora
Talla/marfil
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra