29/10/2020 - 24/01/2021
De Mestras e Mestrados.
15/10/2020 - 15/11/2020
Novos Valores 2020. Obra seleccionada
24/09/2020 - 10/01/2021
O universo de Xaime Quessada. Exposición
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra