04/10/2019 - 02/02/2020
Galaicos. Un pobo entro dous mundos
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra