Fáganos chegar as súas suxerencias e/ou comentarios cumprimentando este formulario.
Coa maior brevidade responderemos á súa petición.
Os campos marcados con (*) son obrigatorios.


Mensaxe para [seleccione un dos dispostos]


Información Xeral

Gabinete Didáctico

Arqueoloxía

Arquivo Documental

Arquivo Gráfico

Biblioteca

Fondos Xerais / Conservación

Restauración

Dirección

Difusión e Publicacións

Administración

Informática


Outras maneiras de contactar con nós

Pode facelo no seguinte enderezo postal:

   MUSEO DE PONTEVEDRA
   Edificio Fernández López
   Pasantería, 2-12
   36002 Pontevedra ES

ou chamando ó número de teléfono:

   +34 986 80 41 00

ou deixándonos unha mensaxe de telefax no número:

   +34 886 20 13 01
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra