O Museo de Pontevedra caracterízase por ir medrando -non só en contido, senón tamén en continentes- ó longo da súa historia. Ata o momento, o patrimonio inmoble que conforma o museo está composto por cinco edificios e mais un sexto en construción.

01050000.01.jpg
ALFREDO SOUTO CUERO
Ruínas de San Domingos, 1902
Óleo/táboa
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra