Venres 25 de abril, 20.00 horas

Concerto Espazos sonoros. Ciclo de cámara
Araceli Fernández González, soprano
Justyna Danczowska, piano

Actualizado 25/04/2008 04:53

museo de pontevedra

PROGRAMA

 • 6 Tonadillas, Enrique Granados (1867-1916)

    El tralalá y el punteado
    La maja dolorosa
    La maja de Goya
    El mirar de la maja
    Amor y odio
    El majo discreto

 • Cancións catalanas, Federico Mompou (1893-1987)

    (Cuatre melodies)
    Rosa del cami
    Cortina del Fallatge
    Incertitud
    Neu

 • Da zarzuela La Gran Vía, F. Chueca (1846-1908)

    Tango de la Menegilda
    Chotís del Eliseo

 • Da zarzuela Catalina, J. Gaztambide (1822-1870)

    Romanza de Catalina

 • (Pausa)
 • Cancións catalanas, Federico Mompou (1893-1987)

    Aureana do sil
    Damunt de tu només les flors
    Aquesta nit un mateix vent
    Jo et pressentia com la mar
    Fes me la vida transparent

 • Da zarzuela El barberillo de Lavapiés, F. A. Barbieri (1823-1894)

    Entrada de Paloma

 • Da zarzuela, Monte Carmelo, F. Moreno Torroba (1891-1982)

    Habanera
Cara a mediados do século XIX e tras décadas de esmorecemento, prodúcese un rexurdimento e un novo fluxo de enerxías no eido da música en España. Varios son os ingredientes que conforman e impulsan esta nova posta en marcha, entre os que destacan a consolidación das institucións laicas de ensino musical, como son o Real Conservatorio de Madrid (fundado en 1837), e a aparición das figuras dos mestres de música para dotar tales institucións (ata o de entón un eido, o musical, case en exclusiva en mans da igrexa). Por outra banda, estes primeiros músicos toman conciencia da necesidade dunha profunda reforma dos piares e dos eixes intelectuais da música española, ata o de entón fortemente influenciada por autores estranxeiros: é o que se denomina “a reacción castiza”.

O programa é unha boa mostra das consecuencias a curto e a máis longo prazo destes movementos que comezaron a aparecer no século XIX, e que nunha cadea de transmisión de profesor a discípulo, se prolongaron ata ben entrado o século XX. Para isto, o programa céntrase nun xénero característico da música do Romanticismo e do Nacionalismo musical, como é a canción con acompañamento de piano. Atópanse aquí representados dende os máis salientables iniciadores da dita reacción, como poden ser Gaztambide, Barbieri ou Chueca, ata aqueles que, partindo de tan ilustres antecesores, ramificaron e dotaron de estilo propio ao xénero, como Granados, Moreno Torroba ou Mompou.

Andrés Díaz PazosARACELI FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, soprano coloratura

Nada en Vigo, cursa estudos de violín, guitarra, percusión e canto con Teresa Novoa no Conservatorio Superior de Música de dita cidade. Posteriormente trasládase a Basilea, onde estuda na Schola Cantorum con Richard Levitt, René Jacobs e Kurt Widmer. Traballa tamén o repertorio operístico con renomeados cantantes de ópera como Mirella Freni, entre outros. Soprano coloratura abrangue moi diferentes estilos e épocas, sendo o seu repertorio principal a zarzuela, a canción española, a ópera e a música de cámara barroca.

Debuta no teatro de Basilea con Il pastor Fido de Monteverdi, J. Peri, baixo a dirección de Anthony Rooley, e a partir de entón comeza a súa actividade profesional en ópera, zarzuela e oratorio, actuando en teatros como Eckhof Theater zu Gotha, Tonhalle Zürich, KKL Luzern ou o auditorio de Dijon, entre outros. Realizou numerosos recitais de zarzuela, canción española, arias de ópera italianas e francesas e música de cámara barroca en Centroeuropa, Arxentina e Xapón. Colabora con importantes batutas, como Kurt Masur, Christoph Coin, David Zimman, Jean-Marie Curti ou Anthony Rooley, entre outros.

Actualmente, canta con diferentes grupos música de todos os estilos e épocas e forma un dúo coa pianista Justyna Danczowska. Colabora tamén en diferentes formacións de teatro e dedica parte do seu estudo á improvisación vocal jazzística.JUSTYNA DANCZOWSKA, piano

Nada en Cracovia (Polonia), comeza a tomar clases de piano con só seis anos. Máis tarde ingresa no Instituto Musical, onde obtén o seu diploma no ano 2000. Posteriormente trasládase a Basilea, onde estuda no Conservatorio Superior de Música con Krystian Zimerman e, no ano 2004, obtén o diploma de pianista concertante. Actualmente estuda no Conservatorio Superior de Música e Teatro de Zürich con Konstantin Scherbakov.

Justyna Danczowska realizou o seu primeiro concerto con orquestra como pianista solista aos doce anos e gañou numerosos concursos de piano en Polonia, entre outros, o primero premio no concurso celebrado en Plock, en 1997, para pianistas novos, así como dous premios adicionais, un á mellor interpretación dunha sonata de Beethoven e outro á mellor interpretación dunha fuga de Bach. En 1998 gañou o primeiro premio no concurso internacional “Chopin" para pianistas novos. No concurso, tamén para pianistas novos, celebrado en Cracovia no ano 1999, gañou o primeiro premio así como un premio adicional á mellor interpretación dunha obra contemporánea. En Suíza gañou o premio de promoción Orpheus 2002 en Zürich, o premio especial do xurado no concurso de música de cámara “Xuventudes musicais“ en 2002 en Neuchâtel e o terceiro premio no concurso de música de cámara “Migros Kulturprozent” no 2003 en Zürich.

Actualmente ofrece numerosos concertos como pianista solista en Centroeuropa e traballa no repertorio de zarzuela e canción española formando dúo coa cantante Araceli Fernández.   El tralala y el punteado
   Es en balde, majo mío, que sigas hablando
   porque hay cosas que contesto yo, siempre cantando
   tra la la la la, tra la la la la
   Por más que preguntes tanto.... tra la la la la
   en mi no causas quebranto
   ni yo he de salir de mi canto.... tra la la la la.


   La maja dolorosa
   Ay, majo de mi vida, no, no, tú no has muerto,
   acaso yo existiese si fuera eso cierto,
   quiero loca besar tu boca,
   quiero segura gozar más de tu ventura,
   ay, de tu ventura.
   Mas ay, deliro, sufro, mi majo no existe,
   en torno mío el mundo lloroso está y triste,
   a mi duelo no hayo consuelo,
   mas muerto y frío siempre el majo será mío,
   ay, siempre mío.


   La maja de Goya
   Yo no olvidaré en mi vida, de Goya la imagen gallarda y querida,
   no hay hembra ni maja o señora que a Goya no eche de menos ahora
   si yo hallara quien me amara como él me amó
   no envidiara ni anhelara más venturas ni dichas yo.


   El mirar de la maja
   Porque es en mis ojos tan hondo el mirar,
   que a fin de cortar desdenes y enojos
   los suelo entornar,
   qué fuego dentro llevarán
   que si acaso con calor los clavo en mi amor,
   sonrojo me dan.
   Por eso el chispero a quien mi alma dí,
   al verse ante mi me tira el sombrero
   y díceme así:
   mi maja, no me mires más
   que tus ojos rayos son y ardiendo en pasión
   la muerte me dan.


   Amor y odio
   Pensé que yo sabría ocultar la pena mía,
   que por estar en lo profundo, no alcanzara a ver el mundo
   este amor callado que un majo malvado en mi alma encendió,
   y no fué así porque él vislumbró el pesar oculto en mí.
   Pero fué en vano que vislumbrara
   pues el villano mostrose ajeno de que le amara
   y esta es la pena que sufro ahora:
   sentir mi alma llena de amor por quien me olvida
   sin que una luz alentadora
   surja en las sombras de mi vida.


   El majo discreto
   Dicen que mi majo es feo,
   es posible que sí, que lo sea,
   que amor es deseo que ciega y marea,
   ha tiempo que sé que quien ama no ve.
   Mas si no es mi majo un hombre
   que por lindo descuelle y asombre,
   en cambio es discreto y guarda un secreto
   que yo posé en él sabiendo que es fiel.
   ¿Cual es el secreto que el majo guardó?,
   sería indiscreto contarlo yo,
   no poco trabajo costara saber
   secretos de un majo con una mujer.
   Nació en Lavapiés.... es un majo, un majo es!.


   Aureana do Sil
   As areas de ouro, Aureana do Sil,
   son as bágoas ácedas que me fas chorar ti,
   si queres ouro fino, Aureana do Sil,
   abre o meu corazón, tés de atopalo alí.
   Co que collas no río, Aureana do Sil,
   mercarás cando moito un amor infeliz,
   para dar cun cariño verdadeiro has de vir
   enxoitar os meus ollos, Aureana do Sil.


   Damunt de tu només les flors
   Damunt de tu només les flors eren com una ofrena blanca:
   la llum que daven al teu cós mai més seria de la branca.
   Tota una vida de perfum amb el seu bes t’era donada.
   Tu resplendies de la llum per l’esguard clós atresorada.
   Si hagués pogut ésser sospir de flor!,
   donarme com un llir a tu, perqué la meva vida
   s’anés marcint sobre’l teu pit.
   I no saber mai més la nit que al teu costat fora esvaida.

    (Sobre ti só as flores
    Sobre ti só as flores eran como unha ofrenda branca:
    a luz que daban ao teu corpo nunca máis sería da rama.
    Toda unha vida de perfume co seu bico che era dada.
    Ti resplandecías da luz para que a mirada quedase atesourada.
    Se puidese ser suspiro de flor!
    Entregarme a ti como un lirio, para que a miña vida
    se fose murchando sobre o teu peito.
    E non saber nunca máis a noite que ao teu lado esvaeceu.)

    (Tradución Sandra Vázquez Núñez)


   Aquesta nit un mateix vent
   Aquesta nit un mateix vent i una mateixa vela encesa
   devien dû el teu pensament i el meu per mars on la tendresa
   es torna musica i cristall.
   El besse’ns feia transparencia si tu eres l’aigua jo el mirall
   com si abracéssim una abséncia.
   El mostre cel fóra, potser, un somni etern aixis de besos
   fets melodia i un no ser de cossos junts i d’ulls encesos
   amb flames blanques i un sospir d’acariciar sedes de llir.

    (Esta noite un mesmo vento
    Esta noite un mesmo vento e unha mesma vela acesa
    debían levar o teu pensamento e o meu por mares nos que a tenrura
    se volve música e cristal.
    O bico facíasenos transparencia se ti es a auga eu o espello
    coma se abrazásemos unha ausencia.
    O noso ceo foi, quizais, un soño eterno de bicos
    feitos melodía e un non ser de corpos xuntos e de ollos acendidos
    con chamas brancas e un suspiro de acariciar sedas de lirio.)


   Jo et pressentia com la mar
   Jo et pressentia com la mar i com el vent immensa lliure,
   alta damunt de tot atzar i tot desti.
   I en el meu viure com el respir.
   I ara que et tinc veig com el somni et limitava.
   Tu no ets un nom ni un gest.
   No vinc a tu com á l’imatge blava d’un somni humá.
   Tu no ets la mar que es presonera dins de platges,
   tu no ets el vent, pres en l’espai.
   Tu no tens limits; no hi ha, en car, mots per a dirte,
   ni paisatges per sê el teu món ni seran mai.

    (Eu presentíate como a mar
    Eu presentíate como a mar e como o vento inmensa libre,
    por riba de todo azar e todo destino.
    E no meu vivir como o respiro.
    E agora que te teño vexo como o soño te limitaba.
    Ti non es un nome nin un xesto.
    Non veño a ti como á imaxe azul dun soño humano.
    Ti non es a mar que é prisioneira dentro das praias,
    ti non es o vento, preso no espazo.
    Ti non tes límites; non hai, aínda, palabras para dicirche,
    nin paisaxes para ser o teu mundo nin haberá nunca.)


   Fes me la vida transparent
   Fesme la vida transparent com els teus ulls,
   torna ben pura la ma meva i al pensament du um’hi la pau.
   Altra ventura no vull sino la de seguir l’estrella blanca que neixia
   dels teus camins i no llanguir per ser mirall d’uns ulls.
   Voldria ser som un riu oblidadis
   que es llura al mar les aigües pures de tota imatge
   amb un anhel de blau i ser llavors feliç
   de viure lluny d’amors obscures amb l’esperança del teu cel.

    (Faime a vida transparente
    Faime a vida transparente como os teus ollos,
    Torna ben pura a miña man e ao pensamento lévao á paz.
    Outra ventura non quero senón a de seguir a estrela branca que nacía
    dos teus camiños e non languidecer para ser espello duns ollos.
    Quixera ser como un río esquecedizo
    que entrega ao mar as augas puras de toda imaxe
    cun anhelo de azul e ser daquela feliz
    de vivir lonxe de amores escuros coa esperanza do teu ceo.)


   Rosa del cami
   En doiç desmai durant la nit
   a sobre del bosc ha caigut una estrella.
   De bon mati jo trobaré una rosa sobre el meu cami.

    (Rosa do camiño
    En doce desmaio durante a noite
    sobre o bosque caeu unha estrela.
    Cedo atoparei unha rosa sobre o meu camiño.)


   Cortina de fullatge
   Encare veig al lluny els llums de ma ciutat.
   I el nostre petit niu amagat entre’l ramatge.
   Sé que la lluna es al darrera d’aquests arbres
   i en la penombra d’aquest bosc
   jo puc fer entrar una caricia de llum tendra sobre’ls teus ulls
   tant sols obrint una cortina de fullatge.

    (Cortina de follaxe
    Aínda vexo ao lonxe as luces da miña cidade.
    E o noso pequeno niño escondido entre a ramaxe.
    Sei que a lúa está detrás destes árbores
    e na penumbra deste bosque
    podo facer entrar unha caricia de luz tenra sobre os teus ollos
    tan só abrindo unha cortina de follaxe.)


   Incertitud
   Incertitud del meu cami.
   Del meu amor tot l’infinit d’estrelles n’esta escrit.
   Claror dels camps, claror de nit,
   claror de cel sobre un desig.

    (Incerteza
    Incerteza do meu camiño.
    Do meu amor todo o infinito de estrelas está escrito.
    Claridade dos campos, claridade da noite,
    claridade de ceo sobre un desexo.)


   Neu
   No es neu són flors del cel.
   Cor meu com te desfulles.
   Són fulls de ma vida esquinçats
   plujeta de paper blanc.
   No es neu són flors de cel.
   Dolor com te desfulles.
   Ai! quina tristesa fa.

    (Neve
    Non é neve son flores do ceo.
    Corazón meu como te esfollas.
    Son follas da miña vida desgarradas
    pinguiñas de papel branco.
    Non é neve son flores do ceo.
    Dor como te esfollas
    Ai!Que tristeza dá.)


   Tango de la Menegilda
   ¡Pobre chica la que tiene que servir!
   más valiera que se llegase a morir
   porque si es que no sabe por las mañanas brujulear,
   aunque mil años viva su paradero es el hospital.
   Cuando yo vine aquí, lo primero que al pelo aprendí,
   fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a coser,
   pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar,
   consulté con mi conciencia y al punto me dijo:
   "Aprende a sisar".
   Salí tan mañosa que al cabo de un año
   tenía seis trajes de seda y satén.
   A nada que ustedes discurran un poco,
   ya saben, o al menos se lo han figurao,
   de dónde saldría para ello el parné.

   Yo iba sola por la mañana a comprar
   y me daban seis duros para pagar;
   y de sesenta reales gastaba treinta o un poco más,
   y lo que me sobraba me lo guardaba un melitar.
   Yo no sé como fue que un domingo después de comer,
   yo no sé qué pasó que mi ama a la calle me echó;
   pero al darme el señorito la cartilla y el parné,
   me decía por lo bajo: "Te espero en tal parte tomando café".
   Después de este lance serví a un boticario,
   serví a una señora que estaba muy mal;
   me vine a esa casa, y ahí estoy al pelo,
   pues sirvo a un abuelo que el pobre está lelo
   y yo soy el ama, y punto final.


   Chotís del Eliseo
   Yo soy un baile de criadas y de horteras,
   a mi me buscan las cocineras;
   a mis salones se disputan por venir
   "lo más seleto" de lai gi li.
   Allí no hay broncas y el lenguaje es superfino
   aunque se bebe bastante vino,
   y en cuanto al traje que se exige en sociedad
   de cualquier modo se puede entrar.
   Hay pollo que cuando bailando va
   enseña la camisa por detrás
   y hay cocinera q’entra en el salón
   llenos los guantes de carbón;
   se baila la habanera, polka y vals
   sin descrepar en tanto así el compás
   y al dar las vueltas con gran rapidez,
   ¡válgame Diós lo que se ve!.
   ¡Qué placer es bailar y mover el cuerpo así
   y poder apreciar la melodía del Schottis!.
   ¡Ay qué gusto es bailar el chulesco Schottis
   al estilo de Madrid!
   y cansados después del continuo danzar
   cuatro limpias ir a echar al restaurán.
   Al restaurán a ver si allí nos encontramos un gilí,
   y procurar con mucho aquel dejarle sin parné.


   Entrada de Paloma
   Como nací en la calle de la Paloma,
   ese nombre me dieron de niña en broma.
   Y como vuelo alegre de calle en calle,
   el nombre de Paloma siguen hoy dándome.
   Aunque no tengo el cuello tornasolado,
   siempre está mi cabello limpio y rizado.
   Y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma,
   siempre está fresco y blanco como la espuma.
   En lo limpita Paloma soy y salto y brinco por donde voy.
   Y a mi nombre de Paloma siempre fie,
   ni tengo garras ni tengo hiel.
   Como está mi ventana cerca del cielo,
   y por él las palomas tienden el vuelo,
   cuando veo en mis vidrios que el alba asoma,
   tender quisiera el vuelo cual las palomas.
   Pero al ver que las venden en el mercado,
   y que las pobres mueren en estofado,
   digo, mitad en serio, mitad en broma,
   "hay sus inconvenientes en ser Paloma".
   En lo que arrullo paloma soy y siempre canto por donde voy.
   Y a mi nombre de Paloma siempre fiel,
   busco un palomo, ¿quién será él?.


   Romanza de Catalina
   Pasó la noche y el alma mía
   nacer ve triste la luz del día.
   Mi dulce bien no vuelve, no
   para siempre, ¡ay de mi!, perdí mi amor.


   Habanera
   Madre de mis amores, ven a mi lado, por favor;
   madre, no sé qué tengo, pero de un mal padezco yo:
   porque me aburro de coser, y me fatigo de planchar,
   no tengo ganas de comer, y siento impulsos de llorar.
   Quisiera yo no sé qué, deseo sin desear.
   ¡Ay madre, no sé qué tengo que me alivia suspirar!.
   Barquito de vela soy perdido en medio del mar,
   no dejes que yo naufrague que tengo anhelos de navegar.
   Barquito de vela soy, óyeme, búscame, sálvame....

   Madre de mis amores, mi sufrimiento se acabó;
   madre tú me salvaste, ya sé del mal que peno yo:
   ya tengo ganas de reír, ya soy un puro cascabel,
   ya sé con quien he de soñar y soy feliz pensando en él.
   Le quiero con frenesí, le quiero con ansiedad.
   ¡Ay madre, qué bueno es esto de nombrarle sin cesar!.
   Barquito de vela soy que boga alegre en el mar,
   no dejes que yo naufrague que tengo anhelos de navegar.

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra