Museo de Pontevedra, 10, 11 e 12 de decembro de 2008

Seminario O primeiro Laxeiro e a arte do seu tempo: Europa, España, Galicia

Actualizado 03/12/2008 08:51

museo de pontevedra

Este seminario é complemento da mostra O primeiro Laxeiro (1908-1942), que será clausurada o 11 de xaneiro de 2009, e ten como obxectivos principais analizar con detalle o contexto xeral no que se enmarca o arranque do proceso creativo de Laxeiro, ponderando as influencias ou as suxestións foráneas que a súa obra recibe. En segundo lugar, quer ofrecer un estado da cuestión sobre a realidade da arte galega, na que se combinan tradición e modernidade, durante estes anos.

Por outra banda, pretende remarcar o papel preponderante de Pontevedra, mercé á política de pensións para novos creadores promovida pola Deputación Provincial, no proceso de renovación da plástica galega durante os anos vinte e trinta da pasada centuria, anos nos que se produce en esencia a eclosión do "primeiro Laxeiro".

Por último, examina monograficamente a produción dos grandes pintores pontevedreses coetáneos de Laxeiro (Maside, Torres, Colmeiro e Souto) todos receptores, coma el, de pensións da Deputacións Provincial de Pontevedra para a ampliación dos seus estudos artísticos.

Aos asistentes a este simposio concederáselle un crédito de libre elección pola Universidade de Vigo, para o que deberán inscribirse previamente.


PROGRAMA

 • 10 de decembro de 2008
  • 16:00 h. Inscrición
  • 17:00 h. Inauguración
  • 17:15 h. Conferencia
   Notas sobre a arte europea de entreguerras
   TOMÁS LLORÉNS, historiador da Arte
  • 18:15 h. Conferencia
   Entre a monarquía e a posguerra: a paisaxe artística española
   MIGUEL FERNÁNDEZ-CID, escritor e crítico de arte
  • 19:15 h. Coloquio
  • 20:15 h. Visita á exposición O primeiro Laxeiro (1908-1942)
 • 11 de decembro de 2008
  • 10:00 h. Conferencia
   A arquitectura en Galicia en tempos do primeiro Laxeiro
   ANTONIO GARRIDO MORENO, Universidade de Santiago de Compostela
  • 11:00 h. Conferencia
   A escultura en Galicia en tempos do primeiro Laxeiro
   JUAN M. MONTERROSO MONTERO, Universidade de Santiago de Compostela
  • 12:00 h. Descanso
  • 12:15 h. Conferencia
   A pintura en Galicia en tempos do primeiro Laxeiro
   JOSÉ MANUEL B. LÓPEZ VÁZQUEZ, Universidade de Santiago de Compostela
  • 13:15 h. Coloquio
  • 17:00 h. Conferencia
   A ilustración gráfica en Galicia en tempos do primeiro Laxeiro
   MERCEDES BANGUESES VÁZQUEZ, doutora en Historia da Arte
  • 18:00 h. Conferencia
   A fotografía en Galicia en tempos do primeiro Laxeiro
   XOSÉ LUIS SUÁREZ CANAL, Centro de Estudos Fotográficos
  • 19:00 h. Descanso
  • 19:15 h. Conferencia
   Pontevedra en tempos do primeiro Laxeiro: Sociedade, Arte e Cultura
   XOSÉ CARLOS VALLE PÉREZ, Museo de Pontevedra
  • 20:15 h. Coloquio
 • 12 de decembro de 2008
  • 10:00 h. Conferencia
   Carlos Maside
   ROSALÍA PAZO MASIDE, escritora e artista
  • 11:00 h. Conferencia
   Manuel Torres
   FERNANDO M. VILANOVA, doutor en Historia da Arte ? Belas Artes
  • 12:00 h. Descanso
  • 12:15 h. Conferencia
   Manuel Colmeiro
   CARLOS LÓPEZ BERNÁRDEZ, historiador da Arte
  • 13:15 h. Coloquio
  • 17:00 h. Conferencia
   Arturo Souto
   Mª. LUISA SOBRINO MANZANARES, Universidade de Santiago de Compostela
  • 18:00 h. Conferencia
   Laxeiro
   XOSÉ ANTÓN CASTRO FERNÁNDEZ, Instituto do Patrimonio Cultural de España
  • 19:00 h. Coloquio
  • 20:00 h. Clausura
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra