Exposición bio-bibliográfica sobre Ramón Piñeiro no Museo de Pontevedra

Actualizado 21/05/2009 07:21

museo de pontevedra

Na sala de investigadores do Museo de Pontevedra está aberta a exposición bio-bibliográfica que a entidade organiza todos os anos con fondos propios centrada na figura á que está dedicado o Día dás Letras Galegas, nesta ocasión o ideólogo e estratego defensor da lingua e da cultura galegas, Ramón Piñeiro.

A mostra, que recolle monografías, publicacións periódicas e manuscritos, permite o coñecemento do autor a través dos seus estudos e empresas políticas e literarias, tanto asinadas co seu propio nome como cos pseudónimos "Luis da Veiga" e "Santiago".

As obras expostas distribúense nos seguintes apartados:

  • Edicións príncipe dos estudos de Ramón Piñeiro sobre a saudade, os primeiros números de Grial, o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega e as non menos importantes traducións ao galego que realizou en colaboración con Celestino Fernández de la Vega (Da esencia da verdade, de Heidegger, e o Cancioneiro da poesía céltico, de Julius Pokorny), así como numerosos prólogos de obras de autores tan coñecidos como Méndez Ferrín, Uxío Novoneyra, Daniel Cortezón ou Anxo Tenreiro.
  • Estudos colectivos centrados nas grandes personalidades da cultura galega, como Otero Pedrayo, Castelao, Rosalía de Castro ou Pimentel, ou de determinadas entidades cuxo labor significou un impulso decisivo para o coñecemento e proxección da propia comunidade, como o Seminario de Estudos Galegos.
  • Publicacións periódicas, nas que se inclúen artigos publicados por Ramón Piñeiro entre 1932, en que aparece o seu primeiro ensaio en Yunque, e 1991, un ano despois da súa morte, en que a revista Grial lle dedica o seu número 111.
  • Estudos sobre Ramón Piñeiro, cunha selección das últimas publicacións aparecidas no mercado e as visións de Xesús Alonso Montero, Daniel Cortezón, Luis Alonso Girgado e doutros estudosos, recollidas nos números que lle dedica o Instituto da Lingua que leva o seu nome.
  • Manuscritos, de indubidable significación na mostra, seleccionados entre a correspondencia que mantivo con José Filgueira Valverde sobre diversos temas e a cultura galega.

A exposición permanecerá aberta ata o trinta de xuño, podendo ser visitada no horario de apertura ao público da sala de investigadores de luns a venres: de 9,15 a 14 horas e de 16,15 a 19 horas ata o 31 de maio e de 9 a 14 horas dende o 1 de xuño.

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra