Convocados os Concursos Escolares do Museo de Pontevedra

Actualizado 08/02/2011 14:04

museo de pontevedra

O Consello Reitor do Organismo Autónomo Museo de Pontevedra acaba de aprobar as bases que han de rexer os Concursos Escolares para o curso 2010-2011, abertos a todos os centros da nosa Comunidade Autónoma.

Os traballos, que serán redactados preferentemente en idioma galego e ilustrados con fotografías, planos ou debuxos que poñan de resalte as facultades artísticas dos alumnos, deberán presentarse no Museo ata o día trinta de abril.

Nos Alfredo García Alén, que foi secretario e director adxunto da entidade, poderán participar os alumnos de Ensino Primario e de ESO que durante o presente curso tivesen visitado as dependencias do Museo, integrados en equipos de entre cinco e dez membros dirixidos por un profesor. Os traballos poderán versar sobre calquera dos temas vistos durante a visita, tratando, dentro do posible, de relacionalos co seu Municipio ou coa zona de influencia do centro escolar: análise e valoración do Museo como conxunto ou dunha sala ou serie de salas; aplicación do contido dalgunhas salas (en especial as de Prehistoria e Arqueoloxía ou as de Mareantes) á área de procedencia dos alumnos, tomando como base os fondos e as explicacións recibidas para solicitar datos na súa localidade de orixe, facendo, cando sexa viable (por exemplo, no caso de que o traballo trate sobre os oficios ou as artesanías), unha visión de futuro en comparación co pasado.

Nos López Suárez -Castillejo, en memoria do matrimonio formado por Juan López Suárez e Mariana Castillejo de Cáceres, ilustres benfeitores do Museo, abertos tamén aos mesmos alumnos que os Alfredo García Alén, integrados en equipos das mesmas características, os traballos estarán orientados a estudar calquera dos aspectos físicos ou naturais (ríos, montes, fontes, plantas, árbores, animais domésticos ou salvaxes…) presentes no municipio, na parroquia ou na área de influencia do centro escolar. Non obstante, tendo en conta que o ano 2011 foi declarado pola Asemblea Xeneral das Nacións Unidas como Ano Internacional dos Bosques, recoméndase que o alumnado traballe sobre os montes na súa zona de influencia (toponimia, orografía, propiedade, aproveitamento, etc.), con especial atención á problemática das masas forestais e ás solucións a poñer en marcha para frear a súa deterioración.

Polo que respecta aos Emilia Estévez Villaverde, que, de acordo cos desexos da insigne escritora ponteareá, teñen a finalidade de espertar nos escolares o interese polo cultivo da escritura, poderán participar os alumnos de Ensino Primario de Galicia e das escolas da emigración de xeito individual. Poderán concorrer cun conto ou cunha composición poética, de tema libre ou preferentemente que teñan como protagonistas ás árbores e aos montes, así como aos animais que os habitan, e as solucións propostas para frear a súa deterioración, cuxa extensión non pode exceder de seis folios nas narracións e de dous nas composicións poéticas, en ambos os dous casos por unha soa cara.

Nos Alfredo García Alén e López Suárez - Castillejo, ademais da publicación do traballo premiado, establécese un premio para Ensino Primario e outro para ESO, que se acreditará cun diploma, complementado cun vale por importe de 450 euros para a adquisición de libros ou de material escolar para o centro. Nos Emilia Estévez Villaverde serán premiados un alumno por cada ciclo e modalidade, establecéndose ademais seis accésits, acreditados en ambos os dous casos por un diploma individual, realizando posteriormente unha viaxe de tipo cultural ás Casas-Museo de Valle-Inclán e Rosalía de Castro, en Vilanova de Arousa e Padrón respectivamente, recibindo tamén un vale por importe de 90 euros os que tivesen obtido os primeiros premios e de 60 euros no caso dos accésits.

A entrega de premios, como é habitual, efectuarase na Semana dás Letras Galegas.

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra