Álbum Estampas de Galicia de Ksado

Actualizado 12/05/2011 13:16

museo de pontevedra

Cúmprense 75 anos da primeira edición do álbum Estampas de Galicia, obra destacable do legado fotográfico de Luis Casado Fernández, máis coñecido como Luis Ksado (Ávila 1888-Ourense 1972). No Museo de Pontevedra consérvanse dous exemplares do álbum, aínda que desgraciadamente incompletos (Rº: G/3783 e Rº PAGB 34), ademais dalgunhas fotografías orixinais que foron utilizadas na que foi considerada a súa obra fundamental.

Estampas de Galicia foi un proxecto fotográfico que viu a luz en 1936, pero que fora proxectado anos atrás e para o cal Ksado fixo unha selección de 405 imaxes de vistas, paisaxes e monumentos de Galicia, moitas delas inéditas ata a data que son presentadas en formato de cromos. A pretensión desta iniciativa, como explica o mesmo fotógrafo no prólogo á edición, era ofrecer “cun alarde de riqueza fotográfica, as belezas urbanas, panorámicas, costumistas e monumentais de Galicia”. O Álbum foi concibido e editado co obxectivo de ser un dos máis eficaces imáns para atraer o turismo cara a Galicia. Con este proxecto, do que se editaron 10.000 exemplares alcanzando difusión en España e América, Ksado móstrase continuador dunha tradición enraizada no século XIX da fotografía como vehículo de documentación xeográfica, histórica e artística, cargada ademais dun profundo sentido romántico e emotivo, sen esquecer por iso o compoñente comercial e propagandístico. Trátase dunha procura dos acenos de identidade de Galicia pero fóra da perspectiva do local e costumista, cun tratamento máis idealizado, plástico e pictorialista.

Entre as fotos orixinais conservadas no museo atópanse interesantes vistas, como as do Mosteiro de Sobrado dos Monxes antes de que fose restaurado; a Casa da Matanza en Padrón, actualmente Casa Museo de Rosalía de Castro, onde a poetisa e novelista viviu e escribiu as súas obras máis coñecidas e unha interesante vista da Colexiata de Santa María de Iría Flavia en Padrón que ofrece a imaxe da contorna antes das escavacións da necrópole romana xunto á igrexa. Mención especial merecen as imaxes do Pazo de Gelmírez, que xa foran incluídas en 1917 no Álbum de Gelmírez que Ksado realizara como presente á Infanta Isabel de Borbón e que se conserva actualmente no Museo de Pontevedra.


Facer clic fóra da imaxe para saír

Diana Dúo Rámila

Bolseira do Arquivo Gráfico

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra