Cambio de ubicación da sala de investigadores do Museo

Actualizado 07/06/2012 09:43

museo de pontevedra

Con motivo da realización dun proceso de reorganización de bibliotecas e arquivos, a partir do luns 11 de xuño de 2012, a atención ao público que se viña prestando na sala de investigadores do Museo Provincial de Pontevedra poderá ser realizada na sala de consulta do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Excma. Diputación Provincial de Pontevedra (Rúa Pai Amoedo, nº 1).

O obxectivo é garantir a correcta e eficaz atención aos cidadáns en xeral e aos investigadores en particular.

De este modo, é posible que a consulta de determinados materiais non poda levase a cabo de forma temporal.

Desculpen as molestias ocasionadas.

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra