A evolución do soar do Sexto Edificio a través de catro maquetas

Actualizado 12/06/2012 13:43

museo de pontevedra

No vestíbulo polo que se accede ó Sexto Edificio do Museo desde a rúa Sierra poden contemplarse catro maquetas de fundición que permiten coñecer, nos seus trazos esenciais e máis definitorios, a evolución histórico-urbanística do soar no que tan destacado inmoble se construíu.

Ver evolución

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra