NOTA INFORMATIVA

Actualizado 02/07/2012 10:19

museo de pontevedra

Como consecuencia dos labores de mantemento e reordenación de fondos nas salas de exposición permanente do Museo, comunícase que, a partir do 3 de xullo, martes, e ata o 6, venres, ambos incluídos, permanecerán pechadas as salas de pintura italiana e dos Países Baixos.
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra