Un pergameo da tradución ó galego das Partidas de Afonso X o Sabio no Museo

Actualizado 19/07/2012 14:27

museo de pontevedra

O fragmento conservado no Museo corresponde á quinta Partida que se refire ós contratos entre persoas. Aínda que conserva a dobrez orixinal vense claramente as dobras realizadas cando se utilizou como cuberta do Libro del Ayuntamiento de Pontevedra de 1573-1575.

Está escrito a dobre columna, en escritura gótica textual e utiliza tres cores de tinta.

Ver toda a información

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra