Resumos de conferencias

Actualizado 17/12/2012 08:08

museo de pontevedra

Organizado conxuntamente polo Museo e a Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, celebrouse entre o 14 e o 16 de novembro de 2012 o II Encontro de Conservación e Restauración titulado Do laboratorio á obra: aplicación práctica do coñecemento científico á conservación-restauración de materiais pétreos.

Nos apartados seguintes poden descargarse os resumos das diferentes conferencias.

Ver programa

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra