As estelas galaicorromanas do Museo de Pontevedra. Vídeo

Actualizado 04/03/2015 00:00

museo de pontevedra

Neste vídeo divulgativo amósase unha escolma da colección de estelas funerarias do Museo composta por máis de trinta exemplares.

José Manuel Castaño García

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra