Castelao e a emigración. Vídeo

Actualizado 13/11/2015 00:00

museo de pontevedra

Neste vídeo amósanse as creacións artísticas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao que se conservan no Museo nas que os emigrantes son os protagonistas. Son un exemplo das obras do artista nas que representa os problemas que el vía na Galicia campesiña do seu tempo.

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra