Listas de participantes nos Obradoiros de verán 2016

Actualizado 21/06/2016 00:00

museo de pontevedra

Como para algún deles o número de solicitudes de participación nos obradoiros de verán 2016 foi maior que o número de prazas ofertadas, foi preciso realizar un sorteo. Aquí publicamos os resultados cos aspirantes admitidos e aqueles que quedaron en reserva, por se se producira algunha baixa.

OBRADOIRO DE CERÁMICA Instrumentos musicais de barro (Pdf)

OBRADOIRO DE PINTURA Pinta con Castelao (Pdf)

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra