Curso de Apreciación Musical 2019

Actualizado 29/03/2019 00:00

museo de pontevedra

O venres 5 de abril comeza o primeiro ciclo da décima edición do Curso de Apreciación Musical, dirixido polo profesor Manuel López-Benito.

Cada un dos ciclos desenvolverase en catro xornadas que terán lugar os venres de 19:30 a 21:30 h con asistencia é libre ata completar a capacidade do salón de actos do Sexto.

O programa deste primeiro semestre é o seguinte:

I.DIFERENTES ESTÉTICAS MUSICAIS Ao longo da HISTORIA

O estudo comparado das diferentes estéticas musicais ao longo da historia, contextualizándolas en cada un dos períodos nas que estas se desenvolven, serve para facer un percorrido ilustrativo do devir da música e as súas conexións coa contorna social e cultural aos que non é allea. Todo iso directamente influenciado polas propias circunstancias vitais de cada un dos compositores que tamén analizaremos. Para iso escoitaremos algunhas das obras máis representativas para cada unha das estéticas obxecto do noso estudo.

Venres 5, 12, 26 de abril, e 3 de maio

II. AS MUSAS DA MÚSICA CLÁSICA

Nesta unidade temática analizaremos algúns dos diversos motivos que inspiraron aos compositores no seu labor creativo. Así, a literatura, as paixóns humanas, a natureza nas súas múltiples manifestacións, a Mitoloxía, ou algúns dos aspectos biográficos do compositor que determinaron un estado de ánimo durante o feito creativo, representan algunhas das Musas que serviron de inspiración para infinidade de páxinas musicais.

Venres 7, 14, 21 e 28 de xuño

Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra