O Museo de Pontevedra ademais dos artísticos, acolle entre os seus fondos documentación, bibliografía e obxectos cotiás de diversos personaxes, que dun ou doutro modo tiveron unha notable vinculación coa cidade de Pontevedra ou, sen tela, a súa relación co Museo ten sido significativa ou é a través do patrimonio que este custodia.

Toda unha ampla nómina de artistas, políticos, escritores, músicos e pensadores en xeral demostran a diversidade que tivo a cultura pontevedresa ó longo dos séculos. Entre eles cabe destacar a:

99000000.01.jpg
Frei Martín Sarmiento
Deputación de Pontevedra Museo de Pontevedra